Telefon: 0244 33 56 51 / 0244 33 56 52 | Email: office@etuneptun.ro
ETU Oil & Gas

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

S.C. NEPTUN S.A. cu sediul social in Strada Bobalna, nr. 57-63, Campina, judetul Prahova, avand CUI nr. RO 1322535, si numar de ordine in registrul comertului J29/2/1991 reprezentata de Rudolf Leica in calitate de director general, („NEPTUN”) prelucreaza date cu caracter personal in masura permisa de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date, de Legea nr.506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si de Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.


Politica de Confidentialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatea si scopurile in care le colectam, situatiile in care le transferam, precum si drepturile pe care dumneavoastra le aveti in privinta prelucrarii datelor personale.


1. Ce sunt datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezinta orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


2. Categoriile de date prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

 • ● Date de identificare, cum ar fi: numele si prenumele, adresa de domiciliu/ resedinta, codul numeric personal, numarul de telefon fix/ mobil, serie si numar act de identitate etc;
 • ● informatii despre serviciile si produsele pe care le-ati achizitionat (de la NEPTUN si partenerii sai);
 • ● informatii colectate din surse publice, baze de date de integritate si birouri de credit;
 • ● Daca se impune din punct de vedere legal in scopuri de conformare, informatii privind litigii relevante si importante sau alte actiuni in instanta demarate impotriva dumneavoastra sau a unui tert afiliat dumneavoastra si interactiunea cu dumneavoastra, care s-ar putea dovedi relevante in orice scopuri privind prestarea serviciilor noastre;
 • ● informatii privind preferintele dumneavoastra, daca acestea sunt relevante serviciilor pe care le prestam;
 • ● in anumite situatii in care colectarea acestor date este obligatorie pentru prestarea serviciilor noastre, colectam categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal („CNP”). Aceste categorii speciale de date vor fi colectate doar pe baza consimtimantului prealabil expres al dumneavoastra sau pe baza dovezii juste a consimtamantului dumneavoastra furnizate de o terta persoana care ne comunica aceste date, in cazurile in care exista orice obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date, sau daca prelucrarea este necesara pentru indreptarea unei situatii juridice (de exemplu pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta);

3. Modalitati de colectare a datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate prin intermediul site-ului www.etuneptun.ro, daca ati fost de acord sa ni le furnizati prin actiuni precum completarea formularelor, prin trimiterea de e-mailuri sau prin solicitarea unei oferte prin. Datele pe care le prelucram sunt folosite in scopurile specificate sau care rezulta din solicitarea dumneavoastra (de exemplu, daca ati completat un formular de cerere ce oferta, va putem contacta pentru a va oferi informatii despre produsele si serviciile noastre).


4. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucam date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

a) Pentru a va furniza produsele sau serviciile pe care ni le-ati solicitat si pentru a rezolva orice problema legata de acestea;

b) Pentru activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari;

c) Pentru activitati post-vanzare, cum ar fi: servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor/clientilor;

d) Pentru gestionarea sau administrarea relatiei de afaceri a dumneavoastra sau a organizatiei dumneavoastra cu NEPTUN, inclusiv pentru procesarea platilor, contabilitate, auditare, facturare si incasare, asistenta;

e) Pentru protejarea securitatii si gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele iT si de comunicare, platformele online, website-urile si celelalte sisteme, prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, fraudelor sau a altor activitati infractionale sau malitioase;

f) Pentru identificarea persoanelor autorizate sa tranzactioneze in numele clientilor, beneficiarilor, furnizorilor si/sau prestatorilor nostri de servicii;

g) Pentru respectarea, exercitarea si apararea drepturilor noastre legale;

h) Pentru realizarea de sondaje, cercetari, studii de piata si statistici avand ca obiectiv imbunatatirea calitatii serviciilor NEPTUN si intelegerea preferintelor clientilor;

i) Pentru transmiterea de oferte, mesaje publicitare si de marketing cu privire la produsele sau serviciile furnizate de NEPTUN sau partenerii acestuia, pentru a masura succesul campaniilor noastre de publicitate sau pentru a personaliza serviciile in functie de necesitatile dumneavoastra;

j) in orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate.

Vom prelucra date personale in scopurile mentionate la punctele h si i va avea loc doar cu consimtamantul dumneavoastra expres.


5. Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va face pe baza unuia dintre temeiurile de mai jos:

 • ● Prelucrarea este efectuata in baza consimtamantului dumneavoastra explicit;
 • ● Prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract la care dumneavoastra sunteti parte sau organizatia dumneavoastra este parte, sau prelucrarea respectiva este necesara in vederea incheierii unui contract cu dumneavoastra sau organizatia dumneavoastra;
 • ● Prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public;
 • ● Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale;
 • ● Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
 • ● Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale NEPTUN, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese.

6. Destinatari ai datelor personale

in fluxul de procesare si stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, in functie de necesitate, urmatoarelor categorii de destinatari:

 • ● Autoritati ale statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • ● Companiile din grupul NEPTUN si parteneri contractuali ai acesteia;
 • ● Furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de furnizare a serviciilor (de exemplu, furnizori de servicii iT, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii de marketing, newsletter, evaluarea satisfactiei clientilor);
 • ● institutii bancare;
 • ● instante de judecata sau arbitrale, precum si autoritati competente sa cerceteze savarsirea de fapte penale;
 • NEPTUN va pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri corespunzatoare de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra.


7. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, datele dumneavoastra pot fi transferate catre tari din afara Uniunii Europene, care nu ofera un grad de protectie adecvat. in cazul in care transferul catre astfel de tari este necesar, NEPTUN va solicita respectivilor destinatari sa protejeze datele conform cerintelor Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau altor legi aplicabile.

NEPTUN ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele dumneavoastra sunt protejate in mod adecvat, indiferent de locul in care sunt transferate.


8. Perioada de retentie a datelor

Datele cu caracter personal colectate de NEPTUN vor fi prelucrate:

 • ● pe toata perioada executarii contractului
 • ● ulterior incetarii contractului, pentru o perioada de 10 ani
 • ● ulterior expirarii perioadei de 10 ani, in cazul in care pastrarea datelor personale colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila sau termenele de retentie prevazute de legislatia in domeniu si de politica de retentie stabilita de NEPTUN.

Datele personale colectate in vederea transmiterii de comunicarii comerciale vor fi prelucrate pana la data retragerii consimtamantului exprimat de dumneavoastra.


9. Drepturile dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

 • ● Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale;
 • ● Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
 • ● Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine sterger
 • ● Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • ● Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
 • ● Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • ● Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • ● Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • ● Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

10. Actualizarea Politicii de Confidentialitate

Cea mai recenta actualizare a acestei Politici de Confidentialitate a fost realizata in luna Mai 2018. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. in cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate si/sau o vom pune la dispozitie in alt mod.


11. Modalitati de contact

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, ne puteti trimite o cerere scrisa la adresa Str. Bobalna, nr. 57-63, Campina, judetul Prahova sau un e-mail la office@etuneptun.ro.

De asemenea, in cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari sau daca aflati ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne anuntati prin una din metodele de mai sus.

Suntem intr-o continua evolutie in a ne perfectiona serviciile oferite clientilor nostri si a raspunde cererilor venite de pe piata si pentru a mentine relatia stabilita cu partenerii nostri !